Naar aanleiding van de actuele ontwikkelingen in Europa vragen wij om uw begrip wanneer u uw bestelling tijdelijk niet zoals gebruikelijk zo snel mogelijk ontvangt. Sluiten
Maharishi Ayurveda

Het kleine lexicon van de ayurveda

In de ayurveda bestaan veel speciale termen waarvan wij de belangrijkste hier kort voor u zullen toelichten. Al deze termen zijn in het Sanskriet, de taal van de hoogontwikkelde, vedische cultuur waar de ayurveda uit voortkomt.

Abhyanga – oliemassage, synchroon uitgevoerd door twee therapeuten; deze massage is een onderdeel van de ayurvedische panchakarma-behandeling. De boeken 'Aufbruch zur Stille' en 'Ayurveda für jeden Tag'.

Agni – 'spijsverteringsvuur' / spijsverteringskracht.

Ama – stofwisselingsslakken en giftige stoffen, die zich in het lichaam hebben opgehoopt en die gezond functioneren van lichaam en geest belemmeren.

Amla Frucht (ook amalaki genoemd) – Een in de ayurveda veel geprezen vrucht. Maakt o.a. deel uit van de voedingssupplementen Maharishi Amrit Kalash, Sport Rasayana en Triphala Plus

Amrit – levensnectar

Asana's > yoga asana's

Asava – vloeibare bereiding uit gefermenteerde kruiden en specerijen

Asthi Dhatu – een van de zeven dhatu's (lichaamsweefsels); haren en nagels worden tot de asthi dhatu gerekend

Ayurveda [spreek uit: ajoerweda] – stamt uit de duizenden jaren oude Indiase vedische cultuur en heeft ten doel lichaam en geest in evenwicht te brengen, omdat dit – volgens de ayurvedische wetenschap – de basis is voor duurzame gezondheid en tevredenheid. Ayurveda is het oudste en meest omvattende gezondheidssysteem ter wereld. Uitgaven 'Aufbruch zur Stille' en 'Ayurveda für jeden Tag'

Ayurvedische kruiden – als 'ayurvedische kruiden' worden kruiden aangeduid die in de ayurvedische geschriften speciaal worden genoemd, of kruidenmelanges volgens traditioneel ayurvedisch recept.

Bhasma – speciale ayurvedische bereiding van minerale producten, te gebruiken als voedingssupplement

Charak Samhita [spreek uit: tsjarak samhita] – klassiek ayurvedaleerboek

Churna [spreek uit: tsjoerna] – kruidenbereiding

Dal [spreek uit daal] – traditioneel gerecht met peulvruchten

Dhatu – lichaamsweefsel zoals spier- of vetweefsel

Dhatu Agni – een agni, die voor de opbouw van lichaamsweefsels zorgt. Er zijn in totaal zeven dhatu agni's, overeenkomstig de zeven dhatu's.

Dosha [spreek uit: doosja] – Er zijn drie dosha's die het beste als 'fundamentele functieprincipes' kunnen worden omschreven. Deze drie dosha's heten Vata, Pitta en Kapha en bepalen zowel de ons omringende natuur alsook ons lichaam en onze geest. Als deze drie basisenergieën in evenwicht zijn, dan voelt men zich goed, men is gezond en straalt natuurlijke schoonheid uit. Het balanceren van uit evenwicht geraakte dosha's is een belangrijk bestanddeel van de ayurveda.

IJzerbhasma > bhasma

Gandharva-Veda – klasieke Indiase muziek

Garshan [spreek uit: garsjan] droge massage met een zijden handschoen

Ghee – ayurvedisch botervet, geklaarde boter. Ghee wordt in ayurveda gezien als een levenselixer en > 'Ojas' opbouwend. Het verbetert en intensiveert de smaak van voedsel en versterkt in kleine hoeveelheden > 'Agni' de spijsverteringskracht. Ghee koelt de Pitta dosha, maakt de Vata dosha rustig en vermeerdert Kapha dosha.

Jyotish [spreek uit: djotisj] – vedische astrologie

Kapha [spreek uit: kaffa] – een van de drie fundamentele functieprincipes (dosha's) in de natuur. De Kaphadosha wordt als het structuurprincipe aangeduid en wordt gevormd door de elementen aarde en water.

Kalash [spreek uit: kalasj] – 'kelk'; 'amrit kalash' betekent: de kelk die de levensnectar bevat. De kalash is ook onderdeel van het logo 'Maharishi Ayurveda'. > Maharishi Amrit Kalash

Lassi – is een heerlijk, gezonde yoghurtdrank, die men in talrijke variaties kan bereiden

Maharishi – 'maha' betekent 'groot' en 'rishi' = 'ziener', 'die in innerlijke schouwing de veda onderscheidt en deze kennis ook effectief kan overdragen' > Maharishi Mahesh Yogi

Maharishi Amrit Kalash – het belangrijkste ayurvedische voedingssupplement > Amrit / > Kalash

Maharishi Ayurveda [spreek uit: Maharisji ajoerweda] – de oorspronkelijke en volledige vorm van de ayurveda, van de grond af aan opnieuw opgebouwd en in zijn oude glorie hersteld onder leiding van Maharishi Mahesh Yogi, samen met vooraanstaande Indiase ayurvedische experts.

Maharishi Gandharva-veda

Maharishi Mahesh Yogi - vedische geleerde en grondlegger van Maharishi Ayurveda

Meditatie > Transcendente Meditatie

Meda (ook 'meda dhatu') – met meda dhatu wordt in de ayurveda het vetweefsel aangeduid.

Nidra – nacht of bedtijd

Ojas [spreek uit: odjas] – het fijnst gestructureerde stofwisselingsproduct dat bij gezonde en volledige spijsvertering ontstaat.

Panchakarma – dit betekent letterlijk 'vijf handelingen' en heeft betrekking op vijf delen van een panchakarmabehandeling, die zowel als therapie wordt aangewend, ter voorkoming en vermindering van ama, alsook bijdraagt tot het balanceren van de dosha's. Boek 'Aufbruch zur Stille'

Pitta – een van de drie fundamentele functieprincipes (dosha's) in de natuur. De pittadosha wordt als het stofwisselingsprincipe aangeduid, gekarakteriseerd door het element vuur.

Prana – levenschenkende adem- en zenuwenergie

Raga – losse muziekstukken in de Maharishi Gandharva-vedamuziek

Rasayana [spreek uit: rasájana] – ayurvedische kruiden- en mineraalmelanges ter bevordering van de gezondheid.

Raj(a) [spreek uit: radsj(a)] – koning

Sanskriet – de taal van de vedische cultuur waarin ook de ayurvedische leerboeken zijn geschreven.

Sattva [spreek uit saatwa] – 'zuiverheid'; De kwaliteit van bepaalde voedingsmiddelen kan ook ' sattvisch' zijn. Deze voeding bestendigt dan de gezondheid, brengt tevredenheid en bevordert evenwicht.

Shirodhara [spreek uit: sjirodhara] – bevloeien van het voorhoofd met warme olie, deel v/d panchakarma

Smriti – 'opnieuw oproepen van informatie', (her)- innering.

Sthapatya Veda [spreek uit: sthapatja veda] / Maharishi Sthapatya Veda – de wetenschap in de vedische cultuur over bouwen in overeenstemming met de natuurwetten om de bewoners gezondheid en geluk te bezorgen.

Subdosha – Elke dosha heeft vijf ondergeschikte dosha's, die verantwoordelijk zijn voor verschillende lichaamsregionen.

Transcendente Meditatie – De ontvouwing van het bewustzijn is een basisbestanddeel van ayurveda. Transcendente Meditatie is een traditionele vedische bewustzijnstechniek om diepe rust te krijgen. Juist omdat deze techniek heel eenvoudig en moeiteloos is, is ze bijzonder effectief. Dit is door talrijke wetenschappelijke studies bevestigd.

Vata [spreek uit: wata] – Een van de drie fundamentele functieprincipes (dosha's) in de natuur. De vatadosha wordt als het bewegingsprincipe aangeduid, gekarakteriseerd door de elementen ruimte en lucht.

Vaidya [spreek uit: waidja] – ayurvedische geleerde

Veda – 'Weten', 'universele oorsprong van alle ordening in de natuur'. Het begrip 'veda' betekent kennis van alle natuurwetten, hun structurele dynamiek en de transformatiemechanismen, die de oneindige veelheid van het universum in volkomen ordening handhaven en de evolutie veilig stellen. Veda is totaliteit – oneindig stil en oneindig dynamisch – het is de volledige tijdloze kennis. > vedische hoogontwikkelde cultuur

Vedisch > vedische hoogontwikkelde cultuur

Vedische literatuur > vedische hoogontwikkelde cultuur

vedische hoogontwikkelde cultuur – De oudste op schrift gestelde getuigenissen van de vedische hoogontwikkelde cultuur van India zijn ruim 5000 jaren oud. Deze hoogontwikkelde cultuur was in absolute harmonie met de natuur. Het was als het ware de 'hemel op aarde'. De vedische cultuur beschikte reeds over precieze kennis van wetenschapsgebieden als gezondheid (ayurveda), chirurgie, anatomie, astronomie, wiskunde en bewustzijnsontplooiing. Recentelijk is deze kennis gedeeltelijk (her)ontdekt. De ayurveda stamt uit deze vedische hoog ontwikkelde cultuur.

Yoga Asana's – yoga betekent eenheid, asana's lichaamsoefeningen en -houdingen voor de Voor de volledige ontplooiing van lichaam en geest.