Bescherming van gegevens


Verklaring over bescherming van gegevens.

Wij zijn blij met uw belangstelling voor onze homepage en ons bedrijf. Voor externe links naar
oneigenlijke teksten kunnen wij ondanks zorgvuldige controle van de inhoud hiervan geen aansprakelijkheid aanvaarden. De bescherming van uw privé-gegevens, die wij tijdens uw bezoek aan onze homepage van u ontvangen en de verwerking en het gebruik ervan, ligt ons bijzonder aan het hart. Uw gegevens worden in het kader van de wettelijke voorschriften beschermd. Onderstaand vindt u informatie over welke gegevens tijdens uw bezoek op de homepage worden opgeslagen en hoe deze worden gebruikt.

(1) Ontvangst en verwerking van gegevens.

Elk bezoek aan onze homepage en elke oproep van een op de homepage geplaatst bestand wordt vastgelegd. De opslag geschiedt ten dienste van het systeem en van statistieken. Opgeslagen worden: de naam van het opgeroepen bestand, datum en tijd van het contact, de overgedragen hoeveelheid gegevens, de melding van een succesvol verlopen contact, de webbrowser en het domein van de aanvrager. Bovendien worden de IP-adressen van de aanvragende computer opgeslagen.

Verdere privé-gegevens worden alleen dan opgeslagen wanneer deze door u vrijwillig, bijvoorbeeld in het kader van een aanvraag of registrering, worden opgegeven.

(2) Gebruik en doorgeven van privé-gegevens

Voor zover u ons privé-gegevens ter beschikking hebt gesteld, gebruiken wij deze alleen voor beantwoording van uw aanvragen, voor de afwikkeling van met u gesloten overeenkomsten en voor de technische administratie.

Uw privé-gegevens worden alleen aan derden doorgegeven wanneer dit voor de afwikkeling van de overeenkomst – in het bijzonder het doorgeven van bestelgegevens aan leveranciers – nodig is, of wanneer dit nodig is voor de afrekening, of wanneer u tevoren hiermee hebt ingestemd.

(3) Verleende toestemming intrekken

U hebt het recht een verleende toestemming te allen tijde, en ook voor de toekomst, in te trekken. Het wissen van de opgeslagen privé-gegevens gebeurt wanneer u uw toestemming voor het opslaan intrekt, wanneer het opslaan van uw gegevens met betrekking tot het beoogde doel niet meer nodig is, of wanneer het opslaan hiervan om wettelijke redenen niet toelaatbaar is.

(4) Recht van informatie

Wanneer u dit schriftelijk aanvraagt zullen wij u over de over uw persoon opgeslagen gegevens informeren.

(5) Veiligheidsbepaling

Wij spannen ons in uw privé-gegevens met behulp van alle technische en organisatorische mogelijkheden dusdanig op te slaan, dat deze voor derden niet toegankelijk zijn. Bij communicatie per e-mail kan de volledige gegevensbeveiliging door ons niet worden gegarandeerd. Maharishi Ayurveda Europe B.V. zal de totale vereisten met betrekking tot de wettelijke bescherming van gegevens, in het bijzonder de bepalingen van de wet tot bescherming van teledienstgegevens, in acht nemen.