Maharishi Ayurveda

Colofon

Maharishi Ayurveda Europe B. V.

Hoofkantoor:
Veldweg 33
6075 NL Herkenbosch
Nederland

Tel.: 0475 529 111
Fax: 0475 404055
E-mail: map@ayurveda.nl
Directeur: Dr. Oliver Werner, Shantanu Banerji
KvK-nummer: 67873251
BTW nr.: NL857208123B01

Platform van de EU-Commissie voor de onlinebeslechting van geschillen: https://ec.europa.eu/consumers/odr/
We zijn niet verplicht noch bereid om deel te nemen aan een geschillenregelingsprocedure door een consumenten-arbitragecommissie.

Copyright

De informatie die op deze website staat, is zorgvuldig samengesteld. Maharishi Ayurveda Europe B.V. is uitsluitend verantwoordelijk voor opzettelijke fouten en grove nalatigheid. De inhoud van websites waarnaar door links wordt verwezen, kunnen wij niet beïnvloeden of controleren, reden waarom wij voor hun inhoud niet verantwoordelijk zijn.

De gehele inhoud van deze internetpagina valt onder het copyright van Maharishi Ayurveda Europe B.V., tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Zonder toestemming van de Maharishi Ayurveda Europe B.V. mag de inhoud van de pagina, of een deel daarvan, op geen enkele manier of methode worden vertoond, gereproduceerd, afgedrukt, gedownload, overgedragen of verspreid, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopiëren, opnemen en vastleggen, of op welke andere manier dan ook.

Er wordt toestemming verleend om teksten uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik op een computer via HTML-browser-software te vertonen en kopieën van dit materiaal te downloaden, in te zien of te printen. Een en ander met de uitdrukkelijke beperking, dat in het aldus verkregen materiaal geen wijzigingen mogen worden aangebracht en dat alle copyrights en andere eigendomsrechten mede overgaan.

Toestemming wordt verder verleend om links op websites aan te brengen, die onze website aan andere HTML-documenten toevoegen, mits in deze links alle beschermde begrippen volgens de regels worden benoemd.

De hierbij verleende toestemming bevat niet het recht de weergegeven inhoud op andere websites te plaatsen. Wijzigingen van het materiaal, of gebruik van het materiaal voor andere doeleinden betekenen een schending van de auteursrechten en andere beschermde rechten. Ook voor het gebruik van een gedeelte van het materiaal is een aparte toestemming nodig.

Framing is voor deze website verboden. Alle links naar deze site moeten naar www.ayurveda.nl zijn gericht. Wij verzoeken u geen directe links naar andere pagina’s van deze website te plaatsen. Wederverkopers en groothandelaren die met ons samenwerken, verlenen wij op aanvraag toestemming voor downloads en links. Bovendien hebben wij voor hen een cd met teksten en afbeeldingen van onze producten voor verdere verwerking beschikbaar.

Deze bedrijfsgegevens zijn ook van toepassing op de social media profielen.